Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων

Επικαιροποίηση στοιχείων για τις εκλογές (Συμπληρώστε όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

Έναρξη: 13-01-2023, 14:28

Λήξη: 25-01-2023, 18:07

  • Αρχικά, θα πρέπει να εισάγετε ορισμένα στοιχεία για να επιβεβαιωθεί η ταυτότητας σας.
  • Στη συνέχεια, εφόσον επιβεβαιωθεί η ταυτότητα σας θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε κάποια προσωπικά στοιχεία.

  • ΑΓΜΣ
  • Όνομα
  • Επώνυμο
  • Πατρώνυμο

  • Email

Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα;

Επικοινωνήστε με το φορέα σας

Προσοχή! Η συγκεκριμένη διαδικασία επικαιροποίησης έχει λήξει!